srb    eng 
 
o_nama

Raspolažemo visokostručnim kadrom, koji će uvek učiniti sve potrebno kako bi opravdali ukazano poverenje. Preduzeće broji preko 50 građevinskih radnika različitih profila: zidara, tesara, armirača, betoniraca, stolara, keramičara i pomoćnih radnika,  dok rukovodeću strukturu čine sledeći članovi našeg kolektiva:
 
Bardić Miodrag Vlasnik, Projekt menadžer u građevinarstvu
   
Stevanov Jadranka dipl. ekon. Direktor u građevinarstvu
 
TEHNIČKI SEKTOR
 
Prčić Ivan dipl. ing. građ. Direktor gradnje, odgovorni rukovodilac gradnje
 
Bojan Maksimović Struk. ing. građ. Inženjer gradilišta
Bojan Prčić  Mast. ing. građ Inženjer gradilišta
Mag Jožef Građ. tehn. Poslovođa gradilišta
Vojnić Blaško Građ. tehn. Poslovođa gradilišta
 
KOMERCIJALNO-FINANSIJSKI SEKTOR I TEHNIČKA PRIPREMA
 
   
Vanja Muhić dipl. prav. Komercijalista
 

 

Veliku pažnju posvećujemo podizanju svesti kod svakog našeg zaposlenog vezano za upravljanja kvalitetom i za stručnost.  Ovo se postiže planiranim obukama. 
Aktivnim učestvovanjem zaposlenih u kreiranju poslovnih procesa, vođenju računa o ciljevima i interesima preduzeća, ostvarujemo klimu saradnje, međusobnog poverenja, i pripadnosti preduzeću.

 
  Tel: +31 (0)24 - 601 - 140; 601-141; 601-142
Dimitrija Tucovića br. 8, 24000 Subotica, R. Srbija
expres_servis@mts.rs ili eservis.su@gmail.com
 
© 2011 www.expres-servis.co.rs