srb    eng 
 
o_nama

Raspolažemo visokostručnim kadrom, koji će uvek učiniti sve potrebno kako bi opravdali ukazano poverenje. Preduzeće broji preko 50 građevinskih radnika različitih profila: zidara, tesara, armirača, betoniraca, stolara, električara, molera, keramičara i pomoćnih radnika,  dok rukovodeću strukturu čine sledeći članovi našeg kolektiva:
 
Bardić Miodrag Vlasnik
   
Stevanov Jadranka dipl oec Direktor
 
TEHNIČKI SEKTOR
 
Prčić Ivan dipl ing građ Tehnički direktor, odgovorni rukovodilac gradnje
 
Šmakić Radoje dipl ing građ Odgovorni rukovodilac gradnje
Jenei Janoš dipl ing građ Inženjer gradilišta
Grbić Branislav  građ tehn Rukovodilac mehanizacije i transporta i magacioner poslovanja 
lice za bezbednost i zdravlje na radu
Mag Jožef  građ tehn Poslovođa
Vojnić Blaško građ tehn Poslovođa
 
KOMERCIJALNO-FINANSIJSKI SEKTOR
 
   
Đukić Marina Računovodstveno-administrativni radnik
 

 

Veliku pažnju posvećujemo podizanju svesti kod svakog našeg zaposlenog vezano za upravljanja kvalitetom i za stručnost.  Ovo se postiže planiranim obukama. 
Aktivnim učestvovanjem zaposlenih u kreiranju poslovnih procesa, vođenju računa o ciljevima i interesima preduzeća, ostvarujemo klimu saradnje, međusobnog poverenja, i pripadnosti preduzeću.

 
  tel +381 (0)24 - 601 - 140; 673 - 400
fax +381 (0)24 - 601 - 143
dimitrija tucovića 8, 24000 subotica, srbija
expres_servis@mts.rs
 
© 2011 www.expres-servis.co.rs