srb    eng 
 
o_nama

Raspolažemo visokostručnim kadrom, koji će uvek učiniti sve potrebno kako bi opravdali ukazano poverenje. Preduzeće broji preko 50 građevinskih radnika različitih profila: zidara, tesara, armirača, betoniraca, stolara, keramičara i pomoćnih radnika,  dok rukovodeću strukturu čine sledeći članovi našeg kolektiva:
 
Bardić Miodrag Vlasnik
   
Stevanov Jadranka dipl oec Direktor
 
TEHNIČKI SEKTOR
 
Prčić Ivan dipl. ing. građ. Tehnički direktor, odgovorni rukovodilac gradnje
 
Šmakić Radoje Struk. ing. građ. Inženjer gradilišta
Varjaš Vilmoš Ing. građ. Inženjer gradilišta
Radovan Gromilić Mast. ing. građ. Inženjer gradilišta
Bojan Prčić  Mast. ing. građ Inženjer gradilišta
Grbić Branislav Građ. tehn. Rukovodilac mehanizacije i transporta i magacioner poslovanja lice za bezbednost i zdravlje na radu
Mag Jožef Građ. tehn. Poslovođa
Vojnić Blaško Građ. tehn. Poslovođa
 
KOMERCIJALNO-FINANSIJSKI SEKTOR I TEHNIČKA PRIPREMA
 
   
Đukić Marina Računovodstveno-administrativni radnik
Vanja Muhić Tehnička priprema, administrativni tehničar
 

 

Veliku pažnju posvećujemo podizanju svesti kod svakog našeg zaposlenog vezano za upravljanja kvalitetom i za stručnost.  Ovo se postiže planiranim obukama. 
Aktivnim učestvovanjem zaposlenih u kreiranju poslovnih procesa, vođenju računa o ciljevima i interesima preduzeća, ostvarujemo klimu saradnje, međusobnog poverenja, i pripadnosti preduzeću.

 
  tel +381 (0)24 - 601 - 140; 673 - 400
fax +381 (0)24 - 601 - 143
dimitrija tucovića 8, 24000 subotica, srbija
expres_servis@mts.rs
 
© 2011 www.expres-servis.co.rs