srb    eng 
 
o_nama

Građevinsko preduzeće  'Expres-servis’ doo za izvođenje građevinskih radova osnovano je maja 1991. godine, osnivač i vlasnik je Miodrag Bardić. Delatnost građevinskog preduzeća „Expres-servis“ doo iz Subotice je pružanje visoko kvalitetnih usluga u građevinarstvu, od gradnje do završnih građevinskih radova, koristeći sopstveno znanje i iskustvo stečeno tokom dugogodišnjeg rada.


Ostvarujemo visok nivo kvaliteta poslovanja pre svega zahvaljujući ulaganju u kadrove i opremljenost. ‘Expres-servis’ doo zapošljava preko 50 građevinskih radnika različitih profila, sa ovih prostora, dok stručni tim preduzeća predstavljaju diplomirani građevinski inženjeri sa državnim ispitom i ličnom licencom, građevinski inženjeri, strukovni inženjeri, građevinski tehničari i diplomirani ekonomisti. Osim bogatog iskustva i znanja ljudi, tehnologija rada unapređena je i primenom potrebne prateće opreme.


Kvalitet usluga kao osnovna smernica u radu motivišu nas da radimo uvek bolje i više, jer to nikada nije proizvod slučajnosti, već rezultat osmišljenih napora, što je potvrđeno   Politikom kvaliteta   i implementacijom sistema kvaliteta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, kao i SRPS ISO 45001:2018 od 31.12.2015.godine. Istovremeno kvalitet usluga sagledavamo kao glavni faktor koji će nam obezbediti mogućnost kontinuiranog razvoja.

 

 


  Tel: +31 (0)24 - 601 - 140; 601-141; 601-142
Dimitrija Tucovića br. 8, 24000 Subotica, R. Srbija
eservis.su@gmail.com
 
© 2011 www.expres-servis.co.rs